Jean-José Orteu és enginyer de l'ENSEIRB (Bordeaux) i doctor en robòtica de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. La seva tesi doctoral va ser desenvolupada al laboratori LAAS-CNRS de Toulouse sobre l'aplicació de la visió artificial en l'automatització del treball a les mines. Des de 1992, és professor investigador a l'Escola de Mines d'Albi. En el Centre de Recerca de Materials, els seus treballs de recerca es centren en la visió artificial aplicada al control de processos així com sobre el desenvolupament de tècniques de mesura sense contacte para la mecánica experimental (mesura de deformacions per estereovisió, ...).


Per a la genealogia del cognom ORTEU aneu a veure la meva compta Facebook o la pagina Facebook Genealogia Orteu